MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Hamburg

též Hamburgum, Hamborch, Hamburk

 

Spolková republika Německo. Přístavní město ležící při ústí Labe do Severního moře.

 

Město bylo založeno kolem roku 800 jako obranný bod, od 12. století se plánovitě a soustavně rozvíjelo, spojovalo se s menšími okolními městysy. Ve 13. století se stalo členem hanzy (sdružení obchodních měst) a brzy se stalo jedním z jejích nejdůležitějších obchodních center.

 

Komenský se v Hamburku zastavil poprvé v roce 1642, když se vracel z Anglie, podruhé v roce 1656 po požáru Lešna, když hledal, kam by se i se svou rodinou uchýlil. V roce 1642 zde hledal pomocníky pro práci na pansofii. Šlo mu o to, aby získal ke spolupráci Joachima Junga (Joachim Jungius, 1587–1657), který řídil latinskou školu, a matematika Adolfa Tasse (Adolf Tassius, 1585–1654). V roce 1656 zde asi po šest týdnů vyčkával, než se zlepší jeho zdravotní stav a bude moci pokračovat dále do Amsterdamu. Nechal pořídit opisy Panaugie a Panegersie tak, aby byly připraveny k tisku. Sepsal zprávu o zkáze Lešna (Lesnae excidium), jak ji krátce předtím prožil.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz