MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Panegersia

Kniha o všeobecném probouzení

 

První díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských). Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz