MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Lesnae excidium

Lesnae excidium anno 1656 in Aprili factum fide historica narratum

Vyhlazení Lešna, jež se odehrálo v dubnu 1656, podané s historickou věrností


Vznik díla:
1656, místo neznámo


Vydání:
1656, patrně Hamburk

1894 Lešno

okolo r. 1914, Lešno, in: Aus Lissas Vergangenheit, Heft 3,

něm. překlad W. Bickerich

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, čes. překlad J. Červenka


Obsah:

V dílku se mluví a okolnostech zničení Lešna polskými houfy. Podána také historie rodu Leszczynských.

Komenský nejprve vykládá původ rodu Leszczynských od Petra z Pernštejna a vznik Lešna založením osady. Z ní vyrostlo město obdařené výsadami, které po zavedení reformace se stalo útočištěm evangelických uprchlíků především z českých zemí, pronásledovaných za protireformace. Vůči nim projevovali katolíci odpor a nenávist, ačkoli Vladislav Leszczynski, který přestoupil na katolictví, se choval snášelivě a spravedlivě. Avšak švédsko-polská válka (1655 – 1660) se stala příležitostí k otevřenému nepřátelství, kdy prostý lid byl zfanatizován katolickými mnichy proti cizincům a polská šlechta Lešno přepadla a zapálila. Následuje líčení požáru města.

Spis měl být obranou Bratří proti nařčením, že byli příčinou zkázy Lešna, a měl také získat čtenáře k pomoci postiženým.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 231

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 521

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 259-260

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz