MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Panaugia

De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae pars secunda, Panaugia, ubi de accendenda mentibus ante omnia luce quadam universali, in qua omnes omnia omnino videre possint, consultatur

 

Obecné porady o nápravě věcí lidských část druhá, Panaugia, v níž se především uvažuje o tom, že by se myslím mělo zažehnout jakési všeobecné světlo, v němž by všichni mohli spatřit všechno a veskrze

 

Druhý díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských). Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz