MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bratrský sbor ve Fulneku

 

Ve Fulneku, na panství Žerotínů, vznikl před rokem 1480 sbor a škola, jeho významnými duchovními a správci byli například Jiřík Erastus, Václav Preis a J. A. Komenský. J. A. Komenský byl určen správcem fulneckého sboru, který patřil v době předbělohorské mezi významné bratrské instituce na Moravě a jehož členy byli převážně Němci, v roce 1618. Zdejší škola sloužila jako přípravka pro chlapce z českých měst na Moravě, kteří byli Jednotou bratrskou vybráni ke studiu na německých vysokých školách. Někteří autoři kladou datum Komenského příchodu jako správce sboru do Fulneku již do roku 1616 nebo 1617. Pravděpodobnější je rok 1618, protože Komenský působil prokazatelně ještě do roku 1617 v Přerově. Ochrannou ruku nad Komenským i nad sborem držel Jan Skrbenský z Hříště.

 

Bratrská škola, doložená už roku 1546, byla přinejmenším od roku 1559 umístěna ve sboru, v němž bydleli i bratrští duchovní. Patrně pro rostoucí počet žáků byly vrchností v letech 1611 – 1618 přikoupeny dva domy vedle sboru ve směru k náměstí a budova sboru i se školou se tak podstatně rozšířila. Při této příležitosti byl pravděpodobně stavebně spojen s budovou sboru i bratrský kostel a byl opatřen novým vchodem od severu, nad nímž byl umístěn znak Jana Skrbenského a jeho choti Alžběty Petřvaldské. Po odchodu Komenského z Fulneku sbor zůstal pustý a neobydlený a později přešel i s příslušnými pozemky do vlastnictví nové vrchnosti Václava Bruntálského z Vrbna (podzim 1622).

 

Sboru se pak používalo k různým účelům. Školní budova byla roku 1838 zbořena a na jejím místě postavená nová. Dnes tyto objekty tvoří Památník J. A. Komenského, kde je od roku 1992 umístěna expozice J. A. Komenský.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz