MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Morava – území

 

Východní část České republiky.

 

Od 6. století osídlena Slovany, v 9. – 10. století součást státního útvaru Velkomoravská říše. Od roku 1029 trvale připojena k českému státu jako tři údělná knížectví. Od roku 1182 byla údělná knížectví spojena v markrabství a stala se přímým říšským lénem. Morava se stala vedlejší zemí Českého království. V roce 1749 byl tento vztah porušen habsburskou centralizací. Od roku 1918 měla Morava správní postavení země, od roku 1927 byla spojena se Slezskem v Zemi moravskoslezskou.

 

J. A. Komenský sám o sobě psal, že je Moravan původem, Čech jazykem.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz