MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pres

Pres Boží, to jest Kratičké rozvážení slov Jeremiáše proroka Tlačil Pán presem Pannu, dceru jůdskou: v kterémž se cíle a užitečnosti trápení a zámutků při pobožných vyhledává a považuje


Vznik díla:
1624


Vydání:
1624 Praha


Obsah:

I tímto spiskem se snažil Komenský dodat mysli útěchy a pomoci při vyrovnávání se s obtížnou situací evangelíků po prohrané bitvě na Bílé hoře.

Východiskem je citace slov proroka Jeremiáše (Starý zákon, Jeremiášův pláč 1, verš 15), který rozebírá a aplikuje na současné postavení evangelíků. Další doklady vybírá z Bible. Spisek vyšel tiskem a šířil se i v opisech.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3, Praha 1978, s. 424-425

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 289

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz