MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Bílá hora

 

Česká republika. Planina na západním okraji Prahy.

 

8. listopadu 1620 se zde odehrála významná bitva mezi vojsky Katolické ligy císaře Ferdinanda II. a vojsky odbojných českých stavů. Na stranu povstalců se připojil i sedmihradský vévoda Gábor Bethlen. Sjednocená vojska Katolické ligy a císaře vtrhla do země od jihu, povstalci zaujali výhodné postavení na Bílé hoře. Špatně placené stavovské oddíly byly během dvou hodin poraženy. Zpráva o porážce přiměla Fridricha V. Falckého k útěku z Čech a znamenala konec českého stavovského povstání. V historickém povědomí se Bílá hora stala symbolem ztráty české samostatnosti.

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz