MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

De uno Deo

De Christianorum uno Deo, Patre, Filio, Spiritu sancto fides antiqua contra novatores

 

O jediném Bohu křesťanů, Otci, Synu a Duchu svatém, starodávná víra proti novotářům


Vznik díla:
1640 Lešno


Vydání:
1659 Amsterdam


Obsah:

Jde o Komenského polemický spis proti sociniánům, hájící dialektickými důkazy učení o svaté Trojici.

Na studium do lešenského gymnázia přivedl roku 1640 osmnáctiletého syna svobodný pán Jonáš Schlichting z Bukovce, synovec všovského sudího a správce města Lešna pana Jana Jiřího Schlichtinga, pokládaný za vedoucí osobnost polských sociniánů. Komenský jako rektor mladíka přijal s podmínkou, že svým vyznáním nebude dávat spolužákům příčinu k pohoršení. Při této příležitosti nabídl Jonáš Schlichting Komenskému sociniánské knihy vyvracející nauku o svaté Trojici, zavedenou teprve Tertullianem, a božství Kristovo. Při loučení si oba vyměnili názory, přičemž Komenský poznamenal, že uznávání Krista za pouhého proroka je nauka Mohamedova.

Racionalistický sociniánský výklad tajemství zjevení a křesťanské víry se příčil přesvědčení Komenského, který se při této příležitosti rozhodl zdůvodnit dialektickými důkazy učení o boží Trojici. Učinil tak shora uvedeným spisem. Komenský vychází z dogmatu, že existuje Bůh jako nejvyšší a nekonečně dokonalá bytost. Je jediný, jak dokazuje rozum a Písmo. Jedinečnost může znamenat i mnohost, a tou je v Božím případě trojčetnost, projevující se ve třech božských osobách – Otci, Synu a Duchu svatém. Víra v Trojici je stará jako křest, ba ještě starší. Dokazuje to třiceti doklady.

Spis vydaný v Amsterdamu je pouhý výtah (revidovaný a doplněný Komenským) z původního obšírného zpracování, které shořelo v Lešně r. 1656.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 292-294, 567-568

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 217-218

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz