MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Truchlivý II

Truchlivého druhý díl, to jest Rány obnovující a jitřící se v člověku tesknosti v čas dlouho trvajících božích metel a těžkostí: kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; a tesklení jeho ačkoli Rozům osvícený zahnáti všelijak se snažuje, nemůže však, jako ani Víra; až Kristus, opět se ozva, dokonalou jemu ku pozbytí hrůz a nabytí mysli dobré cesty ukazuje


Vznik díla:
1624


Vydání:
1624 Praha

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XV.

1916 Tábor

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3.


Obsah:

Otázky Truchlivého jsou v této části zaměřeny k osudu národa, jeho další existenci, jeho dějinám. Kristovy odpovědi poukazují k obecné sounáležitosti lidského rodu, z níž vyplývá základní pocit soucítění i potřeba společného úsilí o nápravu světa.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XV. Brno 1910, s. 95-97

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3. Praha 1978, s. 131-136

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 304-306

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz