MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Schola ludus

Schola ludus seu Encyclopaedia viva, hoc est Januae lingvarum praxis scenica, res omnes nomenclatura vestitas et vestiendas sensibus ad vivum repraesentandi artificium exhibens amoenum

 

Škola jako hra neboli Živá encyklopedie, to jest Jevištní ztvárnění Dvéří jazyků, ukazující půvabnou zručnost předvádět smyslům podle živé skutečnosti všechny věci, jež jsou nebo mají být oděny do názvosloví


Vznik díla:
1654 Blatný Potok


Vydání:
1656 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1657 Amsterdam

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, výbor,

čes. překlad J. Hendrich (pod názvem Škola na jevišti)


Obsah:

Komenský nebyl spokojen s výsledky didaktické práce v Blatném Potoku. Hlavní příčinu viděl v lenosti uherských žáků. Aby oživil učení se latině, zamýšlel v tomto jazyce zavést pro žáky vystupování na jevišti. Měl s tím zkušenost z Lešna, kde pro tamní gymnazisty složil jednu hru (komedii) s námětem antickým Diogenés Kynik znovu naživu (Diogenes) a druhou s námětem biblickým Praotec Abraham (Abrahamus). Ale v Blatném Potoku narazil na tvrdošíjný odpor tamních kalvínských kolegů učitelů, kteří odmítali školní hry s tématy antickými i biblickými. Prosadil alespoň, že mohla být zdramatizována látka Januy (Janua lingvarum). Tak vznikl Komenského soubor dramat, který pojmenoval Schola ludus. Jeho text byl rozdělen do osmi her. První předvádí věci přírodní, druhá až pátá člověka a lidská umění, šestá, sedmá a první jednání osmé hry poměry v lidské společnosti. Zbytek osmé hry je věnován náboženství. Nápad měl příznivou odezvu. Žáci vystupovali na scéně rádi. Výsledek přinesl učebné zlepšení v latině a byl užitečný i pro společenské vystupování studentů. Hry měly sice ráz školsky didaktický, ale vyznačovaly se i jistou dramatickou životností.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX. Brno 1915, s.119-128

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 480-487

Dějiny české literatury I. Praha 1959, s. 439-440

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 296-298

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz