MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

O sirobě

O Sirobě, to jest O potracování milých přátel, ochránců, a dobrodinců, co a jak žalostná jest ta příhoda, odkud a proč přichází, co v ní činiti a čím se těšiti i jak se k smutným a osiřalým chovati náleží, spisek pro potřebu přítomných žalostných časů z božího slova sebraný léta Páně 1624 a léta 1634 v čas rány boží morové v Lešně Polském vytištěný


Vznik díla:
1624


Vydání:
1634 Lešno

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XV.

1978 Praha, J. A.Comenii Opera omnia, svazek 3.


Obsah:

Další z útěšných spisků Komenského, v nichž se vyrovnává se situací osobní i společenskou a politickou v období 1621 – 1627. Probírá příčiny lidského osamění a pokouší se o návod k tomu, jak se jedinec může vyrovnat s tímto krizovým životním stavem. Sestavuje logické schema typů lidské samoty, nejtěžší a bezútěšné je osamocení člověka, který se vzdal Boha.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, svazek XV. Brno 1910, s. 331-332

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1978, s. 465-466

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 272

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz