MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Boží zjevení

 

 

Je základem křesťanského náboženství, jak je popsáno a zjeveno v Bibli, v knihách Starého a Nového zákona. Jeho průvodcem i předmětem je Bůh. Křesťané věří, že se ve svém zjevení dává člověku poznat a sděluje své záměry spojené se spásou člověka, který se Bohu odcizil hříchem. Proto obsahuje zjevení ve své slovní podobě i normy jednání, v jejichž mezích se má člověk na cestě ke spáse pohybovat, aby se mohl k Bohu vrátit. Ve Starém zákoně se kromě toho Bůh zjevuje ve výrocích proroků a mudrců. Nový zákon zprostředkovává zjevení Ježíše Krista, zachycené jeho nejbližšími žáky, apoštoly, příp. jejich dalšími spolupracovníky.

 

V Komenského nauce o poznání tvoří Boží zjevení spolu se smysly a rozumem trojici zdrojů lidského poznání. V souladu s jeho snahou o harmonické spojení víry a rozumu se všechny tyto tři zdroje vzájemně doplňují a podporují. Je třeba je spojit tak, aby zjevení poskytovalo víru, rozum, pochopení a smysly jistotu.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz