MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Zuzana Lórántffy

 

též Zuzana (Zsuszanna) Rákóczi, Lórántffy

(1600 – 1660)

 

Sedmihradská kněžna, dcera potockého magnáta Michala Lórántffy ze Serke.

 

Provdala se za knížete Jiřího I. Rákócziho. Po manželově smrti roku 1648 prozíravě spravovala rozsáhlé statky a pokračovala v hmotné i kulturní podpoře školství (potocké gymnázium) a vzdělavatelských snah na svém panství. Jana Amose Komenského znala a podporovala.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz