MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Zuzana Komenská ml.

(1643 – ?)

 

Třetí dcera Jana Amose Komenského z druhého manželství s Marií Dorotou Cyrillovou.

 

 

Narodila se 5. září 1643 v polském Elblągu. O jejím životě nejsou známy žádné podrobnosti.

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz