MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Zuzana Komenská

 

též Zuzana Bozkovská

(kolem 1575/80 – po roce 1603)

 

Druhá dcera Martina Komenského a Anny, sestra Jana Amose Komenského.

 

 

Přesný rok jejího narození není dodnes přesně zjištěn: jisté je, že zemřela až po své sestře Ludmile (Ludmila Komenská) a byla s ní i s rodiči pochována na uherskobrodském bratrském hřbitově. Zuzana Komenská byla první manželkou Pavla Bozkovského, měšťana v Uherském Brodě, který vlastnil právovárečný dům v Soukenické ulici. Současně provozoval soukenické řemeslo. S Pavlem Bozkovským měla asi 3 děti: Václava, Annu a Jana.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz