MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Zikmund Rákóczi

 

též Zsigmond Rákóczi

(1622 – 1652)

 

Sedmihradský vévoda, mladší syn Jiřího I. Rákócziho a Zuzany Lórántffy.

 

Sdílel se svými rodiči obdiv k učencům a snahu povznést vzdělanostní úroveň země. Z jeho podnětu, podporovaného matkou, byl Komenský povolán do Uher. Politické naděje do něho vkládané se umocnily jeho sňatkem s Jindřiškou Marií Falckou, dcerou Fridricha V. Falckého v roce 1651, avšak do roka oba manželé podlehli neštovicím.

 

Tato ztráta otřásla postavením Komenského v Uhrách, převážil vliv jeho uherských odpůrců, a proto se Komenský vrátil v roce 1654 zpět do Lešna.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz