MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Žehnání Cyrilla

 

Žehnání ctihodného a v církvi Boží vzácného muže, kněze Jana Cyrilla, někdy Jednoty bratrské staršího a konsistoře pražské podobojí seniora etc., s domem svým, kněžstvem svým, cirkví svou v exulantství lešenském zůstávající: též s Jednotou, vlastí, konsistoří pražskou,

s Polskem i světem. Když léta 1632 v den slavnosti svatého Ducha seslání lidu Božímu kázání čině a horlivě Boží milost a věrnost vychvaluje, šlakem tknut a téhož dne k večerou dokonal, v neděli pak svaté Trojice tam v Lešně vzácně pohřben

 


Vznik díla:
30. 5. – 5. 6. l632 Lešno


Vydání:
1632 Lešno

1961 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle

J. A. Komenského (Acta Comeniana), 20,

1961, č. 1, s. 44-50

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Píseň složená k pohřbu Jana Cyrilla jako jeho závěť a rozloučení s adresáty uvedenými v titulu.

Jan Cyrill byl výraznou osobností českého evangelického světa. Byl členem dolní pražské konsistoře, kazatelem v Betlémské kapli a jedním ze čtyř starších (seniorů) Jednoty bratrské. Dne 4. listopadu korunoval Fridricha V. Falckého na českého krále, a proto byl jedním z prvních v seznamu pobělohorských vyhnanců. Po delším skrývání se dostal do Lešna, kde skončil svůj život 30. května 1632 jako biskup Jednoty.

Komenský byl s Janem Cyrillem v příbuzenském vztahu – Cyrillova dcera Marie Dorota byla jeho druhou manželkou. K poctě svého tchána, který byl pohřben 6. června 1632, složil Komenský tuto píseň začínající slovy S světem se již žehnaje. Po vnější stránce je žehnání typický příležitostný leták, který měl být pravděpodobně rozdáván pohřebním hostům. Že jde o skladbu Komenského, rozpoznal F. M. Bartoš.

 


Poučení o díle:

F. M. Bartoš, Zapomenuté dílko Komenského. Časopis Českého musea, 102, 1928, s. 94-95

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 339-341

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 316

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz