MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Wolfgang Ratke

 

též Ratichius

(1571 – 1635)

 

Německý pedagogický reformátor 17. století.

 

Usiloval o praktickou reformu vyučování, za základ považoval výuku mateřského jazyka (žáci se seznamují s významem slov na základě výuky, zavádí četbu autora). Se svými návrhy se obrátil nejdříve k princi Oranžskému a roku 1612 na sněm německých knížat ve Frankfurtu. Praktické pokusy nesplnily ovšem Ratkeho očekávání.

 

Komenský komentuje Ratkeho metodu ve své Methodus linguarum novissima. Říká sice, že teprve Ratke se pokusil o nový přístup ke studiu autorů, ale neztotožnil se zcela s jeho názory, nicméně se sám začal záhy zabývat otázkami vyučování jazykům.

 

Literatura:

Die neue Lehrart. Pädagogische Schriften Wolfgang Ratkes. Eingeleitet von Gerd Hohendorf, Berlin 1957

Rachowanská, Ida: Wolfgang Ratke a Jan Ámos Komenský, jejich metody vyučování jazykům. In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura VI,1959, s. 189-204 .

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz