MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vratislav

též Wrocław, Breslau

 

Polsko. Město ležící na Odře v jihozápadním Polsku.

 

 

Město založil český kníže Vratislav v 10. století. Ve středověku plnilo úlohu významného obchodního centra na jantarové stezce. Od roku 1163 zde sídlila slezská údělná knížata, od 14. století náležela Vratislav k českým zemím, od roku 1742 k Prusku a od roku 1945 je součástí Polska.

 

V roce 1629 se sem uchýlil Karel starší ze Žerotína, který s sebou přivezl vlastní obsáhlou knihovnu i cennou bratrskou knihovnu z Kralic. Komenský s knihami často pracoval, udržoval s Žerotínem osobní kontakt. Žerotín finančně podporoval členy Jednoty a Komenský jako sekretář církve s ním projednával výši finanční částky i její určení. Sbližovaly je nejen úřední věci, ale především vzájemná úcta a přátelství.

Bratrská knihovna je dnes uchovávána jako součást vratislavské univerzitní knihovny.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz