MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Voluminis prophetici dimissio

Voluminis prophetici judicia ultimi seculi mundo nunciantis et e tenebris in lucem prodeuntis ad Eminentissima Christiani orbis Capita solemnis jussu Dei dimisiio. Anno 1667, mense Majo

 

Slavnostní rozeslání prorocké knihy, jež oznamuje světu soudy posledního věku a vychází z temnot na světlo, z Božího příkazu k nejpřednějším hlavám křesťanského světa


Vznik díla:
1667 Amsterdam


Vydání:
1667 bez uvedení místa


Obsah:

Spis zdůvodňuje vydání knihy proroctví Lux e tenebris (Světlo z temnot) a na jejich základě předkládá výzvy. Komenský zde uvádí, že již před dvěma lety vyšlo tiskem luxusní vydání spisu Lux e tenebris, ale teprve teď je předloženo veřejnosti. Svět je naplněn nepravostmi. Objevují se již i znaky božího hněvu. Spis obsahuje tři výzvy. Tou první oslovuje Komenský mladého císaře Leopolda. Podle Drabíkových proroctví může ještě dosáhnout boží milosti, přestane-li podporovat Antikrista (papeže) a bude-li spravedlivý (Mikuláš Drabík). S ještě větším důrazem se druhou výzvou obrací na papeže Alexandra VII. a kardinály, aby se obrátili dříve, než je stihne boží hněv. Křesťanství je plné sporů. Nechť se papež nevzpírá celocírkevní reformaci, nechť svolá koncil a podřídí se mu, aby mohla být od základu provedena reformace. Jinak rozhodne světská moc. Třetí výzva je obrácena na moc světskou, na panovníky. Teď, kdy v Bredě probíhá jednání o mír mezi Anglií a Nizozemím, je vhodný čas, aby se navzájem dohodli.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 629

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 313

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz