MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vlčice

 

Česká republika. Obec v údolí Vlčického potoka poblíž Trutnova.

 

 

 

Při prohlídce zámecké knihovny ve Vlčicích v roce 1627 objevil Komenský spis Eliáše Bodina Didactica oder Lehrkunst, který jej inspiroval při zpracování vlastní Didaktiky.

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz