MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vita gyrus

Vita gyrus sive De occasionum varietate

Koloběh života neboli o rozmanitosti příležitostí


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

1895 Praha, in: Učitelské noviny XIII, s. 471 nn., čes. překlad J. Šmaha

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II


Obsah:

Tato autobiografická rozprava pojednává o vzniku prací zařazených do Opera didactica omnia IV (ODO). Komenský v ní uvažuje o marnosti a neustálé proměnlivosti všeho, i osudů lidských, které se podobají vírům. I on byl po odchodu z Uher do Polska stržen vírem válečných událostí, zvláště požárem Lešna, kdy ztratil domek, nábytek a literární poklady, na kterých pracoval po čtyřicet let. Ale i toto zlo přineslo jisté dobro. Nalezl konečně místo, kam se mohl uchýlit a věnovat se své práci. Zde v Amsterdamu by se nejraději oddal pansofickému (vševědnému) dílu, ale nový vír ho strhl jiným směrem – ke školní práci.

Ozvaly se hlasy z několika stran, aby svá didaktická díla vydal v jednom svazku. Byl také vznesen dotaz na jeho nová díla. J. A Komenský vypočítává, co vytvořil a vydal za jeden rok svého nynějšího amsterdamského exilu.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1910, s. 485-486

J. V. Novák – J. Hendrich, J. A. Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 531-532

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz