MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Visiones Melisch

Visiones nocturnae Stephani Melisch Pragensis, civis Lesnensis in Polonia, quas super eam civitatem et Regnum Poloniae regemque Sveciae et Franciae et alios (anno 1655, 1656, 1657, 1658) habuit. Cum subjunctis annotationibus, quid de singulis evidenter impletum sit, aut implendum restet

 

Noční vidění Štěpána Meliše z Prahy, lešenského občana v Polsku, týkající se toho města, Království polského, králů Švédska, Francie i jiných (roku 1655, 1656, 1657, 1658). S připojenými poznámkami o tom, co se z jednotlivých vidění naplnilo a co k naplnění zbylo


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 bez uvedení místa


Obsah:

Komenského překlad Melišových proroctví do latiny, upravený a doplněný přídavky.

Štěpán Meliš byl prostý krejčí, syn zámožného pražského měšťana Jana Kašpara Meliše, který se po bitvě na Bílé hoře jako exulant uchýlil do Lešna. Komenský byl svědkem některých jeho vidění ještě v Lešně. Po zkáze Lešna r. 1656 se Meliš dočasně odstěhoval do Vratislavi, odkud posílal další proroctví Komenskému do Amsterdamu. Nakonec se vrátil do nově vybudovaného Lešna.

V Melišových viděních se objevují zvláštní úkazy a přírodní katastrofy (zemětřesení, ohnivé zátopy, krvavý déšť). Komenského vidí ve svých vizích jako velikého kněze a předpovídá posmrtnou slávu jeho díla. Mluví o sjednocení národů v evangeliu a předpovídá pokoření těch, kdo se tomu stavějí na odpor, Říma a habsburského císařství. Západní a severní národy se spojí s východními a rozdrtí papežskou korunu. Na rozdíl od útočného Drabíka (Mikuláš Drabík), který vehementně vymáhal na Komenském zveřejnění svých proroctví, Meliš nestál o publicitu.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 595-597

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 312-313

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz