MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vindicatio famae

Vindicatio famae et conscientiae Johannis Comenii a calumniis Nicolai Arnoldi Poloni, sacrosanctae theologiae professoris Franequerani. Cum exhortatione ad meliora et super editionem libri Lux in tenebris informatione

 

Obhajoba pověsti a svědomí Jana Komenského před pomluvami Poláka Mikuláše Arnolda, profesora posvátné teologie ve Franekeru. S povzbuzením k lepším věcem a s poučením o vydání knihy Světlo v temnotách


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 Leiden


Obsah:

Obrana Komenského proti obviněním bývalého lešenského žáka profesora Mikuláše Arnolda. Vydání revelací proroků Komenským vyvolalo u jistého okruhu vzdělanců nesouhlas, ba i negativní posudky. Zvlášť nepříjemné bylo pro něho, že se tak projevil i jeho bývalý lešenský žák Mikuláš Arnold, profesor teologie ve Franekeru. Ten ve svém protisociniánském spise vystoupil i proti Komenského vydání revelací (revelace). Kromě toho mu dával za vinu zkázu Lešna, když dvakrát vítal švédského krále Karla X. Gustava v Polsku (Panegyricus). Později ho v dopise Arnold činil odpovědným i za zničení reformované církve. Nazývá ho posměšně „vestibularis janitor“ (předsíňový dveřník), který unavil trpělivost lidí neustálým přepracováváním knih Vestibulum (Předsíň) a Janua lingvarum (Dvéře jazyků). Komenský se hájil shora titulovaným spisem, v němž objasňoval své činy a své snažení. Odmítá nařčení ze zkázy Lešna tím, že on a čeští Bratří zůstali ve městě nejdéle. Právem ho Arnold nazývá „janitorem“, protože on chce raději všude otvírat dveře než se vychloubat učeností. Dověděv se, že Arnold proti němu chystá nový spis, nabádá ho k mírnosti a je ochoten poskytnout mu své deníky k prostudování, aby viděl, jak se všechno událo.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 561-565

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 311-312

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz