MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Videní Panatovské

Videní panny Kristiny Panatovské z Duchniku


Vznik díla:
1627 – 1628 za pobytu ve vlasti


Vydání:
nezjištěno, opis rukopisu je ve Staatsbibliothek Berlin, sign. Ms. slav. 11


Obsah:

Patrně Komenského záznam proroctví počeštěné Polky Kristiny Poniatowské.

Jde o českou verzi proroctví Kristiny Poniatowské, jejichž průběh Komenský podrobně vylíčil latinsky ve spise Lux in tenebris (Světlo v temnotách) z roku 1657.

 


Poučení o díle:

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 311

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz