MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vidění

Vidění a zjevení Kryštofa Kottera, souseda a jircháře šprotavského, kterýž měl od léta 1616 až do léta 1624. Z německé řeči do češtiny přeložené, na tři zvláštní díly i kapitoly sumovní spořádané a rozdělené, i pro náležitou důvěrnost ke všem těmto anjelským proroctvím skrz konkordanci Písem Starého i Nového zákona srovnalé a dostatečně vysvětlené


Vznik díla:
1625


Vydání:
snad 1628 Lešno


Obsah:

S textem proroctví Kryštofa Kottera se Komenský seznámil při své cestě do Polska v roce 1625. „Byl jsem tím vším tak zaujat – zcela jistě to způsobil sám Bůh –, že jsem se nemohl neobdivovat andělskému hlasu, který pokolení lidskému opět zazněl, a milosti, o níž jsme si mysleli, že již po tolik staletí byla lidstvu odepřena, která se nám dostala tolika a tak důležitými zjeveními ... . Mé nadšení způsobilo, že jsem skoro nejedl, nepil a nespal“ (Historia revelationum, 1657). Kotterův text přeložil Komenský během 14 dnů do češtiny a předal Fridrichu Falckému v r. 1626. Kotter, stejně jako později Mikuláš Drabík, předpovídal prohru habsburské válečné strany, a to byla – mimo jiné – příčina Komenského nadšení – zjevení předávala hlas boží a skýtala naději lidem, kteří ji pomalu ztráceli.

 


Poučení o díle:

Josef Volf, Krištofa Kottera Vidění a zjevení. In: Časopis Českého musea, 1911, s. 209

Studia Comeniana et historica VIII, 1977, č. 17

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 310

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz