MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vestibulum-Vortür

Vestibulum Latinae lingvae rerum et lingvae cardines exhibens (ad leges Methodi lingvarum novissimae concinnatum). Vortür der lateinischen Sprache

 

Předsíň latinského jazyka, poskytující základy věcí a jazyka (zpracovaná podle zásad Nejnovější metody jazyků)


Vznik díla:
1649 Elbląg


Vydání:
(1649 Lešno), b.m., b.r.

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia II, pouze ukázka

1957 Praha, Opera didactica omnia II, (fototyp.), pouze ukázka


Obsah:

Učebnice latinského jazyka pro začátečníky, vybavená paralelním německým textem. Měla připravit žáky pro učebnici Janua lingvarum reserata (Dvéře jazyků otevřené; Janua lingvarum), která představovala následující vyšší stupeň výuky latiny. Byla určena pro Švédsko v rámci zamýšlené reformy tamního školství.

Jde o latinsko-německé zpracování a úpravu původního Vestibula vydaného roku 1632 (Vestibulum). Úpravu provedl Komenský podle zásad současně připravovaného díla Methodus lingvarum novissima (Nejnovější metoda jazyků; Methodus). Oproti 427 větám původního Vestibula z roku 1632 je tu látka zredukována na 300 vět. K Vestibulu byly připojeny pomocné knihy, a to latinsko-německý slovník, mluvnice, slovník základních německých slov (Stammwörter) a informatorium (příručka) pro učitele, jak učebnici správně užívat. Ukázka, zařazená do amsterdamských Veškerých didaktických spisů II, st. 293-298, obsahuje pouze latinskou předmluvu a souběžný latinsko-německý úvod.

Mimo Vestibulum zpracoval Komenský pro Švédsko jako druhý stupeň výuky latiny učebnici Latinae lingvae janua reserata (Otevřené dvéře latinského jazyka; Janua-Tür), ale Atrium (Síň) jako stupeň třetí tehdy nedokončil.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 403, 434, 696

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz