MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vestibuli auctarium

Parvulis parvulus, omnibus omnia, hoc est Vestibuli Latinae lingvae auctarium, voces Latinas primitivas construi coeptas et in sententiolas breves redactas exhibens. In praeludium sylvam Latinam ingressuris datum

 

Pro maličké maličkým, pro všechny vším, to jest Doplněk k Předsíni latinského jazyka, ukazující jednoduchá latinská slova v prvních spojeních a uvedená do krátkých větiček. Věnovaný jako předehra těm, kdo se chystají vstoupit do hájů latiny


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1957 Praha, Opera didactica omnia IV, (fototyp.)

1886 Praha, J. A. Komenského Sebrané spisy vychovatelské,

sv. II, výbor, čes. překlad J. Šmaha


Obsah:

Spisek obsahuje krátké latinské větičky sestavené podle abecedního pořádku. Byl napsán, 1. aby sloužil jako opakování jazykové látky po osvojení si Předsíně (Vestibula), 2. ke slohovému cvičení překladu z latiny do mateřského jazyka a 3. jako přechod od Předsíně ke Dveřím (Janui). Je věnován jako novoroční dárek k 1. lednu 1657 příteli Janu Ruliciovi (Rulíkovi), pastoru církve amsterdamské. Komenský ho žádá o posouzení dílka.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 524-525

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 285

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz