MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vavřinec de Geer

 

též Laurentius de Geer

(1614 – 1666)

 

Nejstarší syn Ludvíka de Geera.

 

Žil v Amsterdamu, pokračoval v díle svého otce. Správcem jeho obchodů byl Jan Wolzogen, duchovním rádcem rodiny i zprostředkovatelem podpůrných akcí byl reformovaný duchovní Gottfried Hotton. Komenský se s Vavřincem seznámil na návštěvě v Amsterdamu roku 1642. Po otcově smrti nabídl Vavřinec podporu Komenského dílu a po zkáze Lešna ho pozval do Amsterdamu. Ve své závěti Vavřinec zavazuje své dědice povinností nadále ho podporovat.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz