MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Vavřinec Benedikt Nudožerský

 

(asi 1555 – 1615)

 

Český filolog, překladatel žalmů, pedagog.

 

 

Po studiích v Jihlavě a v Praze působil mezi lety 1594 – 1596 jako rektor utrakvistické městské školy v Uherském Brodě, potom v Havlíčkově Brodě a v Žatci. Od roku 1604 přednášel na pražské univerzitě klasickou filologii a matematiku. Je autorem latinsky psané gramatiky českého jazyka (Grammaticae Bohemicae ... libri duo, 1603 – Česká mluvnice ... ve dvou knihách). Vypracoval pravidla uplatnění časomíry a prakticky je aplikoval v původním překladu Žalmů, který se nedochoval. Významné bylo i jeho usilování o reformu univerzitních řádů a uplatňování nových pedagogických metod.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz