MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Václav Záruba z Hustířan

(1575 – 1632)

 

Pán na Třebověticích, Štěpánicích, Žumberku a Horní Branné.

 

 

Na zámku v Horní Branné poskytl on a jeho manželka Angelina Zárubová, pocházející z rakouského rodu Zelkingů, ochranu pronásledovanému Komenskému před jeho odchodem z vlasti. V té době se rozhodovalo o jeho majetku a jeho životě: roku 1623 byl Záruba odsouzen k manství za účast v protihabsburském povstání, nápadnictví (podíl z dědictví nebo jiný podíl na gruntě či městském domě) jeho majetku odkoupil Albrecht z Valdštejna. Václav Záruba i jeho manželka jsou pochováni v kostele sv. Bartoloměje v Lanžově.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz