MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Utrum Jesus

De quaestione utrum Dominus Jesus propria virtute a mortuis resurrexerit ad Melchiorem Schefferum Socinistam breve ac solidum Johannis Amos Comenii responsum

 

Krátká a zevrubná odpověď Jana Amose Komenského sociniánovi Melchioru Schefferovi na otázku, zda Pán Ježíš vstal z mrtvých vlastní silou


Vznik díla:
1659 Amsterdam


Vydání:
1659 Amsterdam


Obsah:

Latinský překlad německé polemiky s Melicharem Schefferem. Roku 1637 vydal socinián Melichar Scheffer latinský spis Quaestio, utrum Christus propria virtute a mortuis resurrexerit, an resuscitatus a Patre (Otázka, zda Kristus vstal z mrtvých vlastní silou, nebo byl vzkříšen Otcem), který způsobil v polských evangelických církvích velkou nevoli. Scheffer tvrdil, že Kristus, který měl jen lidskou podstatu, byl vzkříšen Bohem–Otcem. Bratrští senioři (starší) tenkrát vyzvali Komenského, aby Schefferovo tvrzení vyvrátil. Ten se o to pokusil německým spisem (viz heslo Antwort). Protože Schefferovo dílo na konci 50. let 17. století vzbudilo nový rozruch, Komenský roku 1659 převedl svůj původní spis do latiny pod svrchu uvedeným titulem. Dokazuje, že Kristus měl dvojí přirozenost, božskou i lidskou, že na Golgotě zemřela pouze jeho přirozenost lidská a že tudíž vstal z mrtvých vlastní silou.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 285 n. a 568 n.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz