MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ut schola

Ut schola, sic vita est...

Život se podobá škole...


Vznik díla:
1639 Lešno


Vydání:
1639 Lešno, in: Cupressus emortualis

1903 Berlín, in: Monatshefte der Comenius-Gesellschaft 12

1909 Jurjev, in: J. Kvačala, Analecta Comeniana

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII,

čes. překlad V. T. Miškovská-Kozáková


Obsah:

Žalozpěv k předčasnému úmrtí (18. 5. 1639) Alexandra Schlichtinga z Bukovce, nadaného žáka lešenského lycea. Alexandr Schlichting byl syn Jana Jiřího Schlichtinga, všovského sudího, který jako mírný, snášelivý a spravedlivý správce města Lešna na jedné straně dbal přísného řádu ve městě, ale na druhé straně byl příznivcem přistěhovalců, zvláště Jednoty bratrské. Na památku Alexandra Schlichtinga složili jeho učitelé, přátelé a spolužáci smuteční verše v latině a němčině. Tak vznikl sborníček, který pod názvem Cupressus emortualis (Pohřební cypřiš) byl vydán tiskem. Také Komenský, tehdy rektor lešenského lycea, se připojil se svou latinskou elegií, psanou v hexametrech, v níž vzpomíná schopnosti a dobré vlastnosti zesnulého žáka. Ke svému příspěvku připsal dodatek, jenž v českém překladu zní: Těmito slovy s účastí vyprovází svého někdejšího velmi oblíbeného žáka při odchodu do blažené nebeské školy J. A. Komenský, nyní správce lešenského lycea.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 417

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 636

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz