MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Uralte Religion

Die uralte christliche katholische Religion in kurze Frag und Antwort verfasset. Vor alle Christen-Menschen, alt und jung, seliglich zu gebrauchen

 

Dávné křesťanské obecné náboženství rozvržené do krátkých otázek a odpovědí. Všem lidem-křesťanům, starým i mladým, ke zbožnému používání


Vznik díla:
1661 Amsterdam


Vydání:
1661 Amsterdam

1951 Praha, Prastaré obecně křesťanské náboženství, čes. překlad R. Říčan


Obsah:

Potřeba náboženské výchovy souvěrců v exilu i doma přiměla Komenského, aby pro ně pořizoval příručky náboženské výchovy. Chtěl tím nahradit nedostatek bratrských kněží, organizované správy a škol. Přitom nezapomínal ani na skupinu německých členů Jednoty. Shora uvedené dílo je jednou z těchto Komenského příruček a to německá verze katechismu, upraveného pro potřeby tajných bratrských obcí. Toto německé zpracování je mnohem osobitější než znění českého katechismu (Katechismus pro mládež českou Jednoty bratrské 1661, viz heslo Katechismus).

Kniha se dělí na tři části, psané formou otázek a odpovědí. První část obsahuje apoštolské vyznání víry, druhá pojednává o křesťanské lásce a o pravém užívání zákona a evangelia (Božího přikázání a Kristova přikázání) a třetí o modlitbě a naději křesťanů. Následuje závěr, v němž se formou rozhovoru vysvětluje, proč musí křesťan neustále bojovat o víru a být stále na stráži, kdo jsou to duchovní nepřátelé a jakých zbraní proti nim používat. Připojeny jsou modlitby pro děti a sbírka rad, jak si má křesťan v životě počínat za různých okolností.

 


Poučení o díle:

J. A. Komenský, Prastaré obecně křesťanské náboženství. Praha 1951, předmluva

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 589

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz