MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Typographeum vivum

Typographeum vivum, hoc est Ars compendiose, et tamen copiose ac eleganter sapientiam non chartis, sed ingeniis imprimendi

 

Živá tiskárna, to jest Umění vtisknout moudrost ve zkratce, a přesto v bohatosti a vytříbeně nikoli na papír, nýbrž do rozumu


Vznik díla:
1656 – 1657 Amsterdam


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia IV

1872 Praha, in: Škola a život 18, s. 282-284, 289-302, čes. překlad F. J. Zoubek

1955 Praha, in: Praeceptor gentium. Vychovatel národů, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Patočka, M. Klučka, F. Heřmanský

1957 Praha, Opera didactica omnia IV (fototyp.)

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad M. Klučka


Obsah:

Rozprava na základě přirovnání školy k tiskárně, kde Komenský představuje dokonalý didaktický postup při vzdělávání. Šíření světla moudrosti ve školách se má podle Komenského dít:

1. vytčením cíle vzdělání

2. zajištěním bezpečných prostředků

3. stanovením snadné a příjemné metody.

Do škol se má zavést pevný řád po vzoru kosmického řádu, kde panuje dokonalá spořádanost a souhra. Podobně Komenský přirovnává školu k hodinám s jejich mechanickou a přesnou prací, k námořnictví, zemědělství, výtvarným uměním a ke stavitelství, kde by rozumové stavitelství vzdělávalo lidi k moudrosti, rozumnosti, mravnosti a k vědění. Konečně žádá, aby škola pracovala jako živá tiskárna, v níž by se vědění vtiskovalo do lidského ducha podobně, jak se to činí v tiskárně na papír, ale s mocným účinkem.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho života spisy. Praha 1932, s. 530

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 306

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz