MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Truchlivý IV

Truchlivého díl čtvrtý a ostatní, to jest Smutný hlas zaplášeného hněvem božím pastýře k rozplášenému hynoucímu stádu. Ostatní již rady dáním se všechněmi se žehnající


Vznik díla:
1660


Vydání:
1660 Amsterdam

1916 Tábor

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3.


Obsah:

Poslední část čtyřdílného souboru je monologická, je spíše pastýřským listem na rozloučení s národem a církví. Převažuje pokora a smíření. Identita tohoto spisku zůstávala dlouho nejasná, jeho souvislost s celkem Truchlivý byla potvrzena teprve v roce 1963, když Rudolf Říčan nalezl tisk, který jako přívazek obsahoval vydání Smutného hlasu z roku 1660 s celým titulem.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3. Praha 1978, s. 131-136

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 304-306

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz