MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Truchlivý III

Truchlivého třetí díl, v němž se zdržuje Řvání hrdličky v rozsedlinách skálních a skrýši příkré dlouho zustávající


Vznik díla:
1650


Vydání:
1651 Lešno

1916 Tábor

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3.


Obsah:

Třetí část souboru Truchlivý je monologické zoufání Truchlivého po vestfálské dohodě 1648, která uzavírala českým evangelickým exulantům cestu do vlasti. Výčitky Bohu se mění v prosby a pokornou naději. Tento třetí díl objevil teprve v 90. letech 19. století Ján Kvačala a jeho přesné určení provedl Jan Blahoslav Čapek v roce 1957.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1978, s. 131-136

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 304-306

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz