MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Truchlivý II

 

Truchlivého druhý díl, to jest Rány obnovující a jitřící se v člověku tesknosti v čas dlouho trvajících božích metel a těžkostí: kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje; a tesklení jeho ačkoli Rozům osvícený zahnáti všelijak se snažuje, nemůže však, jako ani Víra; až Kristus, opět se ozva, dokonalou jemu ku pozbytí hrůz a nabytí mysli dobré cesty ukazuje

 

Sorrowing, part the second, that is, Wounds renewing and re-opening depression in a person in the time of long lasting Divine punishment, when the body is refusing to suffer poverty; and although enlightened Reason attempts to set this wistfulness aside it cannot, even by Faith; untile Christ comes again, showing perfect courage in adversity and the right path for thinking                                                                                                                   


Origin of the work:
  1624


Editions:
  1624 Prague

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV.

1916 Tábor

1978 Prague, J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3.

 


Contents:

In this part, the questions of the Suffering consider the fate of the nation, its further existence and its history. Christ’s answers refer to the common fellowship of the human race, from which stem the basic feeling of compassion and the need for common effort to reform the world.

 


For further study, see also:

Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV. Brno 1910, pp95-97

J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3. Prague 1978, pp131-136

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, pp304-306

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz