MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Truchlivý I

Truchlivý, to jest Smutné a tesklivé člověka křesťanského nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání: v kterémž se jemu nejprve Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati ho, ale nadarmo, usilujíce; za tim tedy Kristus vystoupě, zůřivě jej z netrpělivosti obviňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolesti jemu ulehčuje, časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jak by se k obojímu hotoviti měl, poučuje


Vznik díla:
asi v roce 1623


Vydání:
asi 1624 Praha

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XV. 1916 v Táboře

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3.


Obsah:

Spisek je první z celku čtyř „rozmlouvání zkormoucené duše“, v nichž se Komenský – Truchlivý snaží dobrat smyslu utrpení jednotlivce a národa, najít naději a směr ve světě rozvráceném válkou. Forma rozhovoru umožňuje klást ty nejpalčivější otázky, vyjádřit nejbolestnější pochybnosti, které trápily většinu českých evangelíků, a hledat odpovědi. První dva díly Truchlivého byly hojně rozšiřovány i opisy a tajnými vydáními, což dokládá, že se Komenskému podařilo skutečně vyjádřit obecné otázky a najít na ně uspokojující odpovědi. Třetí díl Truchlivého reagoval na vestfálský mír r. 1648 a čtvrtý na tragický konec české lešenské exulantské kolonie v r. 1656

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XV. Brno 1910, s. 95-97

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 3. Praha 1978, s. 131-136

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 304-306

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz