MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Trnava

též Tirnau, Nagyszombat

 

Slovenská republika. Město leží v Podunajské pahorkatině.

 

 

Trnava je poprvé doložena v listině z roku 1211. Již v roce 1238 získala práva svobodného královského města. V letech 1432 – 1435 byla přítomna ve městě husitská posádka. V letech 1541 – 1820 zde sídlil arcibiskup – primas Uher. Od roku 1635 – 1777 je univerzitním městem postupně se všemi čtyřmi fakultami, roku 1792 sídlo Slovenského učeného tovaryšstva. Trnava se stala centrem prvního spisovného jazyka Slováků – bernoláčtiny. Po přestěhování univerzity do Budína (1777) a arcibiskupství do Ostřihomi (1820) význam města poklesl.

 

Komenského první cesta do sedmihradského Blatného Potoka roku 1650 vedla také přes Trnavu. V Trnavě pobyl tři dny u tamnějšího reformovaného správce duchovního Canizsaye.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz