MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

třicetiletá válka

1618 – 1648

 

Třicetiletá válka byla prvním celoevropským válečným konfliktem. Hlavními stranami byl tábor rakouských a španělských Habsburků a koalice Nizozemí a Dánska, později Švédska a Francie. Hlavní fáze této války:

 

1618 – 1620 - české stavovské povstání

1621 – 1623 - válka o Falc

1625 – 1629 - dánská válka

1630 – 1648 - švédsko-francouzská válka.

 

V létě 1648 pronikla švédská vojska do Čech, dobyla Pražský hrad a Malou Stranu. Podzimnímu útoku se Pražané ubránili a 1. listopadu Švédové odtáhli.

 

Třicetiletá válka však dospěla ke svému konci. 24. října 1648 byl v Münsteru a Osnabrücku podepsán kompromisní vestfálský mír, potvrzující suverenitu Nizozemí a upevňující postavení Francie a Švédska. Politické a náboženské poměry ve středoevropských státech upravoval ke stavu z roku 1624. Uzavřením kompromisního vestfálského míru padly naděje českých emigrantů na návrat do vlasti. Komenský dal tehdy na podzim průchod svému zoufalství ve vyčítavém dopise kancléři Oxenstiernovi.

O vestfálský mír se přičinila též diplomacie francouzská, která si nepřála přílišné oslabení středoevropských pozic rakouských Habsburků ve prospěch Švédska.

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz