MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Tomáš Pešina z Čechorodu

(1629 – 1680)

 

Katolický duchovní, dějepisec.

 

Po jezuitském gymnáziu v Jindřichově Hradci pokračoval ve studiu filozofie a teologie v Praze. Začínal jako kněz v Litomyšli a v následujících letech rychle postupoval v církevní hierarchii, posléze se stal generálním vikářem a kapitulním děkanem svatovítské kapituly v Praze. Byl zaujatým českým vlastencem. Předsevzal si sepsat dějiny Moravy, za tím účelem procestoval řadu moravských měst, aby získal potřebný archivní a historický materiál. Z velkých plánů realizoval český úvod Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu, a latinský Mars Moravicus, v němž sepsal významné bitvy na moravském území. Fakta většinou přebíral z prací Jana Dubravia a Václava Hájka z Libočan, velmi si cenil Historie církevní od Pavla Skály ze Zhoře.

 

 

Z díla:

Prodromus Moravographiae, to jest Předchůdce Moravopisu, 1663

Mars Moravicus, 1677kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz