MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Tirocinium

Artificii legendi et scribendi tirocinium

Umění číst a psát pro začátečníky


Vznik díla:
1651 – 1652 Blatný Potok


Vydání:
1946 Praha, Počátkové čtení a psaní, čes. překlad J. Hendrich

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, výbor, čes. překlad J. Hendrich

1966 Praha, in: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica,

příloha Pampaedie

1970 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 17


Obsah:

Komenský si představoval před vševědnou školou přípravné období, kdy se žáci naučí číst a psát. Za tím účelem napsal tuto knížku, určenou učitelům a rodičům. Na ně se také obrací ve vstupní části. Základem vzdělání je znalost písma. Získává se ve školách nebo od osoby soukromé, vychovatele, rodičů nebo sourozenců. Mluví o cílech, učebních prostředcích, pracovním postupu a metodě. V další části knížka obsahuje:

 

1. přípravu písmenkovou v trojí tabulce

2. přípravu čtenářskou v trojím spojování slov

3. přípravu mluvní v trojím dialogu.

 

Spis zůstal dlouho v rukopise a nebyl znám. Byl nalezen až ve třicátých letech 20. století mezi rukopisy Konzultace (Consultatio), zařazený za Pampaedii.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii opera omnia, sv. 17. Praha 1970, s. 30-32

J. A. Komenský, Počátkové čtení a psaní. Praha 1946, úvod, s. 3-9

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 204-205

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz