MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Thomas More

 

též Thomas Morus

(1477/8 – 1535)

 

Anglický filozof a politik.

 

Na studiích v Oxfordu, která nastoupil jako čtrnáctiletý, ho zaujala především klasická řecká kultura. Na nátlak otce, soudce Johna Mora, však pokračoval v Londýně ve studiu práv. Pracoval jako obhájce a v době vlády Jindřicha VIII. vykonával další politické funkce (předseda Dolní sněmovny, kancléř). V roce 1532 odmítl účast na králově sporu s papežem a z úřadu odstoupil. Když se Jindřich VIII. prohlásil také hlavou anglikánské církve, More odmítl přísahu poslušnosti, byl obviněn z velezrady, souzen a popraven.

 

Zaujetí pro antiku mu přineslo přátelství Erasma Rotterdamského. Je autorem spisu Utopia (De optimo statu rei publicae deque nova insula Utopia, 1516 – O nejlepším stavu státu, totiž o novém ostrově Utopia), do něhož vtělil představu o křesťansky a spravedlivě organizovaném státě. Vedle Baconovy Nové Atlantidy, Campanellova Slunečního státu a Andreaeových prací (Johann Valentin Andreae) je jedním z dokladů soudobého usilování o reformu společnosti, do něhož se svým dílem řadí i Jan Amos Komenský.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz