MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Thesaurus

Lingvae Bohemicae thesaurus, hoc est Lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiomatismorum elegantiae et emphases adagiaque

 

Poklad jazyka českého, to jest Co nejúplnější slovník, podrobná mluvnice, ozdobná i výrazná slovní spojení a přísloví


Vznik díla:
1612 – 1656


Vydání:
tiskem nevyšlo, shořelo v Lešně


Obsah:

Materiál pro „úplný slovník, podrobnou mluvnici, ozdobné i výrazné idiomy a přísloví“ započal Komenský shromažďovat již v Herbornu, a to proto,„aby ovládl svůj jazyk“, jak píše Petru Montanovi. V práci pokračoval průběžně, sbíral a třídil, a když byl slovník latinsko-český připraven k tisku, byl zničen požárem v Lešně r. 1656. O stavbě slovníku a jeho účelu máme zprávy ve XXII. kapitole Didaktiky, v níž Komenský píše o tom, „jak se snadně, hbitě a mocně jazykům učiti“. Ztrátu slovníku cítil Komenský jako katastrofu.

 


Poučení o díle:

J. A. Komenský, List Petru Montanovi. In: J. A. Comenii Opera omnia, sv.1. Praha 1969, s.19

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 24

B. Ryba, O Komenského neznámém spisku „Kořenové jazyka českého“. In: Listy filologické 73, 1949, s. 173-178

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz