MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Theatrum

Theatrum universitatis rerum, to jest Divadlo světa a všechněch všudy předivných věcí jeho, kteréž na nebi, na zemi, po zemí, u vodách, v povětří a kdekoliv v světě jsou aneb se dějí a díti budou od počátku světa až do skonání jeho, a až na věky věkův


Vznik díla:
1616 – 1618 (Josef Brambora datuje lety 1614 – 1627)


Vydání:
tiskem nevyšlo


Obsah:

„ ... rozhodl jsem se přistoupit k stěžejnímu dílu: měly v něm být zachyceny všecky věci a popsány tak, aby naši lidé, ať by potřebovali poučení o čemkoli, mohli je nalézt doma, vybaveni tímto výtahem z knihoven“, píše Komenský Petru Montanovi o záměrech své encyklopedie. Materiál začal shromažďovat už v Herbornu, zjevně pod vlivem herbornského profesora Johanna Heinricha Alsteda, zprvu jako výpisky při studiu. Celé dílo mělo obsáhnout veškeré soudobé vědění a bylo rozvrženo do 4 knih po čtyřech dílech. Zůstalo samozřejmě nedokončeno, takový úkol je nad síly jedince. Zachoval se 1. díl 1. knihy (dedikace, předmluva, výzva k vzdělancům mého národa a 18 kapitol z 19 plánovaných). Později pracoval Komenský na druhé verzi encyklopedie, tentokrát s titulem Amphitheatrum.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv.1, Praha 1969, s. 167-171

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 302-303

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz