MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

synoda Bratří v roce 1650

 

Vestfálský mír udělal definitivní konec nadějím vyhnanců z českých zemí. Proto svolalo lešenské církevní zastupitelstvo příslušníky Jednoty bratrské z Pruska, Slezska, Polska a Uher na synodu, aby rozhodli, jak dál pokračovat v církevním životě v trvalém exilu. Shromáždění bylo určeno na měsíc březen 1650. Přítomní rozhodli, že Jednota bratrská nebude rozpuštěna. Komenský v té době obdržel pozvání Zikmunda Rákócziho k reformě školy v Blatném Potoku. Byl synodou pověřen, aby cestou do Uher navštívil exulanty z Moravy v Uhrách. Sbory Jednoty v té době spravovali biskupové: J. A. Komenský českomoravskou část sborů, Martin Gertich a Jan Bythner polské bratrské sbory.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz