MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Sylloge

Sylloge quaestionum controversarum e philosophiae viridario depromtarum: pro quarum veritate sub clypeo Doctissimi Viri Johannis Henrici Alstedi, philosophiae in incluto Nassoviorum lyceo professoris solertissimi, praeceptoris sui charissimi multumque honorandi, in publico philosophantium acroaterio pugnabit Johannes Amos e Marcomannis Nivnicenus

 

Soubor sporných otázek vybraných ze zahrady filosofie: za jejich pravdu bude při veřejném shromáždění filosofů zápolit pod ochranou učeného muže Johanna Heinricha Alsteda, nanejvýš vzdělaného profesora filosofie na slavném nassavském lyceu, svého nejmilejšího učitele zasluhujícího veliké úcty, Jan Amos Nivnický, Markoman


Vznik díla:
1613 v Herbornu


Vydání:
1613 Herborn

1914 Brno, Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, sv. I., s. 23-47

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv.1, s. 70-85

 


Obsah:

Druhá Komenského herbornská disputace, vedená tentokrát úspěšným a oblíbeným J. H. Alstedem, nese už znaky Komenského myšlení a vyjadřování. Teze jsou tematicky bližší pozdějšímu filozofickému zájmu Komenského, stylistika i způsob argumentace připomínají jeho pozdější filozofické práce. O vlastním vztahu Komenského k vlastní práci vypovídá i věnování této disputace přerovskému učiteli Janu Láneckému. Řešení teze: poznává-li lidský rozum pojmy či jednotlivosti, co je místo, je-li počátkem lidského poznání smyslový vjem, je-li deset nebeských obloh z hmoty, apod.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich: Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 21-22

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 1, Praha 1969, s. 85-86

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava : 1992, s. 301-302

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz