MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Svědectví dané Sadovské

 

Svědectví podlé povědomosti a pravdy dané urozené paní, paní Esteře Sádovské, rozené ze Vchynic a z Tetova, kterážto život svůj v Pánu dokonala v exilium v městě Lešně léta 1630, 23. dne měsíce máje, právě v hodinu čtvrtou z poledne

 

The testament according to knowledge and truth given by that noble lady, Lady Ester Sádovská, née of Vchynice and Tetov, whose life in the Lord was perfected in exile in the city of Leszno in the year 1630, on the 23rd day of the month of May, in the fourth hour of the afternoon

 


Origin of the work:
1630 Leszno


Editions:
  1891 Prague, in: Časopis Českého musea 65, pp434-439 (together with the will of E. Sádovská)

 


Contents:

Comenius` speech at the funeral of Lady Ester Sádovská, and the last will of that noblewoman, the second wife of Lord Jiří Sadovský of Sloupno, who prior to Comenius? departure from his homeland had offered the latter a temporary refuge at his seat at Bílá Třemešná.

Jan Amos speaks briefly of the life of the departed, who was the daughter of Jan the Elder of Vchynice and Tetov, counsellor, chamberlain and provincial judge, Burgrave of Karlštejn, and Anna Pazourka of Michnice. He praises her good qualities and virtues. For her transgressions, however, God sent punishments, the last of which was her illness, but gave her in the end an easy death.

Lady Sadovská left the Unitas Fratrum a sum of 600 florins (gilders).

 


For further study, see also:

J. V. Novák & J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Prague 1932, p193

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p301

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz